Oppslagstavle for Åsengrenda Borettslag

 • Parkering og snørydding

  Publisert 28. jan. 2019

  Som forholdene er vil jeg henstille til fornuftig parkering/hensetting av bilene våre. Det nytter ikke å klage når biler står parkert foran garasjene hele dager og uker. Brøytemanskapene kommer ikke til for å gjøre jobben. Styret har, dessverre, ingen hjemmel for å rekvirere borttauing.
  Vi må også (som vanlig) ta den siste halvmeteren foran egen garasje selv.
  Mvh. Jostein (Styret)
 • Snørydding 2

  Publisert 09. jan. 2019

  Tja! I dag skjedde det ingen ting. Nå har jeg fått «garanti» for at det blir ryddet foran garasjene i morgen den 10.01. Ryddingen vil bli gjort på dagtid.
  Jeg beklager virkelig problemene som er påført oss.
  Mvh. Jostein
 • Snørydding

  Publisert 08. jan. 2019

  Hei.
  Jeg har gitt klar beskjed til vaktmesterselskapet vi bruker at det må ryddes snø foran garasjene våre. Forventer at det blir gjort i Morgen (9.jan) mens de fleste av oss er på jobb.
  Mvh. Jostein (styret)
 • HMS-permen

  Publisert 08. des. 2018

  Hei!
  Det er flere som lurer på om skjemaene i HMS-permen er riktige. Det er de. Vi bruker de skjemaene som kommer fra USBL, og de er litt mer generelle, selv om de også spør om flere ting. De spørsmålene som ikke passer, hopper dere bare over.
  Doris
 • Kompost-container utenfor rekke 2

  Publisert 05. des. 2018

  Hei.
  Har du noe kompost som skal bort før jul? I så fall bør du kaste det så snart som mulig. Containeren vil bli fjernet tidlig neste uke. (Uke 50)
  Mvh. Styret
 • Rekke 8!!!

  Publisert 20. nov. 2018

  Hei i rekke 8.
  Kan dere være så vennlige å ikke ha biler plasert langs veggen på garasen ned mot rekke 10 i morgen 21.11. Vi må ha plassen klar for å sette ut en kontainer.
  Nydelig om dere gir beskjed om noen ikke får med seg denne meldingen.
  Mvh. Jostein (Styret)
 • Årets HMS-perm blir en uke senere enn vanlig!

  Publisert 19. nov. 2018

  Hei!
  Innrapportering av årets HMS blir en uke seinere enn vanlig. Rekketillitsvalgte i din rekke (leilighet G) vil møte den 3. desember for å få informasjon og hente permene. Fristen for innlevering av permene er etter en uke, den 10.12.2018.
  Vennlig hilsen styret
 • Informasjon og framdriftsplan, fasadefornying

  Publisert 18. okt. 2018

  Hei igjen!
  Da har vi hatt møte med PK-bygg og legger ved en framdriftsplan her. Se vedlegg.

  Det skal avholdes byggemøter hver fjortende dag, og Jostein vil være vår representant og kontaktperson for PK-Bygg. Dersom det er spørsmål vedrørende fasadefornyingen kan de sendes ham.

  Det er mulig at de vil trenge noe ekstra strøm til lys om kveldene, og vi håper dere kan være behjelpelige med å låne ut strøm i kortere perioder.

  Holde det ryddig ved endeveggen. Det settes opp stillas og det er viktig at de kommer lett fram. Busker og trær langs kortveggen kan bli fjernet hvis de kommer for nære veggen.

  De vil jobbe mellom 08:00 og 17:00. Dersom det mot all formodning blir avvik vil vi sende ut varsel om det.

  Til slutt har vi et spørsmål om noen har fasttelefon? Det må vi ha beskjed om. Hvis ingen melder behov kan de gamle boksene bli fjernet.

  Det sendes ut oppsummeringer ved endringer og etter behov.
  Vi gleder oss til ny fasade!
  Styret
 • Materialer og utstyr

  Publisert 12. okt. 2018

  I dag (fredag) kom det en del av materialer og utstyr knyttet til rehabiliteringen av bygningsmassen vår. Det kan vel bli litt rot, men det må vi bare leve med i den kommende to måneders perioden!
  Henstiller til beboere og besøkende om å ta hensyn til dem som skal utføre jobben. Tenker spesielt på hvordan vi parkerer kjøretøyene våre. Vi får være fleksible å dele på det vi har.
  Er det noe konkret dere lurer på er det bare å ta kontakt.
  Vi skal, som nevnt tidligere, ha første byggemøte på førstkommende tirsdag. Da vil vi følge opp med mer konkret informasjon.
  Mvh. Jostein
 • Rehabilitering av byggningsmasse

  Publisert 09. okt. 2018

  Hei.
  Etter lang tids planlegging og forberedelser har endelig tiden kommet for å følge opp generalforsamlingsvedtaket om skrifte av kledning på endeveggen, skifte av gesims og takrenner.

  PK Byggservice AS vil skifte fasadekledning i Åsengrenda Borettslag. Vi starter arbeidene mandag 15. oktober 2018 i Åsenhagen 2 og vil jobbe med en rekkehusrekke av gangen fram til nr 16. Vi vil sette opp anleggsrigg på deler av parkeringsplassen, med brakke for de ansatte , hensettingsplass for materialer og avfallshåndtering. Riggen vil bli sikret med byggegjerde og merket Adgang forbudt. Vi ber voksne å påse at barna ikke forserer gjerdet og utsetter seg for farer.
  Mvh PK Byggservice AS

  Vi ber alle som har planter, rør til varmepumper og ellers ting som står i veien for arbeidet som skal utføres, fjerne dette.
  Styret følger opp med informasjon etter første bygge-møte, som skal avholdes tirsdag den 16. okt.-18.

  Mvh. Styret ved Jostein Sjøhaug