Oppslagstavle for Åsengrenda Borettslag

 • Generalforsamling 2019

  Publisert 03. mar. 2019

  Hei gode naboer!
  Det blir generalforsamling den 10. april kl 19:30. I år skal vi være på Åsenhagen skole. Dere får som vanlig innkalling i posten når det nærmer seg!

  Samtidig vil vi nevne at byggeselskapet PK-bygg skal rydde i april. Vi ser at noe materiale og rusk kommer fram i snøsmeltingen, og dette blir ryddet så fort snøen blir borte. Det er gjort en avtale om rydding den 30.april, slik at det er pent til 1. mai, men hvis snøen smelter fortere, så får vi se om vi kan flytte denne avtalen fram i tid.
  Fortsatt gode dager.
  Doris Bakken
  styret
 • Siste nytt angående snøbrøyting.

  Publisert 01. feb. 2019

  Hei.
  Etter en uke med mye jobbing ang. snøbrøyting så har styret gjort følgende:

  Styret har sagt opp avtalen med firmaet som utførte snøbrøyting og gressklipping hos oss. De kommer ikke mere til oss fra dags dato.

  Vi har fått til en avtale med en ny brøyter som lover oss bedre tjenester enn det vi hadde. Han er engasjert fra 1. februar til 15. april og skal brøyte foran og mellom garasjene.

  Styret har også gått til anskaffelse av snøfresen Kalle. Denne fresen skal benyttes til gangveiene og betjenes resten av vinteren av ungdommer som bor i borettslaget. Vi prøver denne løsningen ut vinteren på gangveiene, vi tror at det ka bli en bedre tjeneste for oss at vi har ansvaret for gangveiene selv. Siden ungdommene går på skole så er de ikke tilgjengelig døgnet rundt, men vi ser at dere beboere er flinke til å holde gangveien fin foran deres hus og håper det fortsetter.

  Styret håper at dette blir en bedre løsning enn det vi hadde og at dere beboere er behjelpelig så godt dere kan med å holde det fint i borettslaget.
  Dere skal vite at vi har jobbet mye med å finne gode løsninger i borettslaget, men at vi ikke alltid rår over leverandørene som brøyter hos oss., selv om vi purrer mye.

  Vi har ihvertfall gjort noen grep så ser vi hvordan det går.

  Styret ønsker dere alle en finfin helg, finn fram skiene og nyt helgen ute i naturen!

  For styret

  Stian Bertheussen
 • Parkering og snørydding

  Publisert 28. jan. 2019

  Som forholdene er vil jeg henstille til fornuftig parkering/hensetting av bilene våre. Det nytter ikke å klage når biler står parkert foran garasjene hele dager og uker. Brøytemanskapene kommer ikke til for å gjøre jobben. Styret har, dessverre, ingen hjemmel for å rekvirere borttauing.
  Vi må også (som vanlig) ta den siste halvmeteren foran egen garasje selv.
  Mvh. Jostein (Styret)
 • Snørydding 2

  Publisert 09. jan. 2019

  Tja! I dag skjedde det ingen ting. Nå har jeg fått «garanti» for at det blir ryddet foran garasjene i morgen den 10.01. Ryddingen vil bli gjort på dagtid.
  Jeg beklager virkelig problemene som er påført oss.
  Mvh. Jostein
 • Snørydding

  Publisert 08. jan. 2019

  Hei.
  Jeg har gitt klar beskjed til vaktmesterselskapet vi bruker at det må ryddes snø foran garasjene våre. Forventer at det blir gjort i Morgen (9.jan) mens de fleste av oss er på jobb.
  Mvh. Jostein (styret)
 • HMS-permen

  Publisert 08. des. 2018

  Hei!
  Det er flere som lurer på om skjemaene i HMS-permen er riktige. Det er de. Vi bruker de skjemaene som kommer fra USBL, og de er litt mer generelle, selv om de også spør om flere ting. De spørsmålene som ikke passer, hopper dere bare over.
  Doris
 • Kompost-container utenfor rekke 2

  Publisert 05. des. 2018

  Hei.
  Har du noe kompost som skal bort før jul? I så fall bør du kaste det så snart som mulig. Containeren vil bli fjernet tidlig neste uke. (Uke 50)
  Mvh. Styret
 • Rekke 8!!!

  Publisert 20. nov. 2018

  Hei i rekke 8.
  Kan dere være så vennlige å ikke ha biler plasert langs veggen på garasen ned mot rekke 10 i morgen 21.11. Vi må ha plassen klar for å sette ut en kontainer.
  Nydelig om dere gir beskjed om noen ikke får med seg denne meldingen.
  Mvh. Jostein (Styret)
 • Årets HMS-perm blir en uke senere enn vanlig!

  Publisert 19. nov. 2018

  Hei!
  Innrapportering av årets HMS blir en uke seinere enn vanlig. Rekketillitsvalgte i din rekke (leilighet G) vil møte den 3. desember for å få informasjon og hente permene. Fristen for innlevering av permene er etter en uke, den 10.12.2018.
  Vennlig hilsen styret
 • Informasjon og framdriftsplan, fasadefornying

  Publisert 18. okt. 2018

  Hei igjen!
  Da har vi hatt møte med PK-bygg og legger ved en framdriftsplan her. Se vedlegg.

  Det skal avholdes byggemøter hver fjortende dag, og Jostein vil være vår representant og kontaktperson for PK-Bygg. Dersom det er spørsmål vedrørende fasadefornyingen kan de sendes ham.

  Det er mulig at de vil trenge noe ekstra strøm til lys om kveldene, og vi håper dere kan være behjelpelige med å låne ut strøm i kortere perioder.

  Holde det ryddig ved endeveggen. Det settes opp stillas og det er viktig at de kommer lett fram. Busker og trær langs kortveggen kan bli fjernet hvis de kommer for nære veggen.

  De vil jobbe mellom 08:00 og 17:00. Dersom det mot all formodning blir avvik vil vi sende ut varsel om det.

  Til slutt har vi et spørsmål om noen har fasttelefon? Det må vi ha beskjed om. Hvis ingen melder behov kan de gamle boksene bli fjernet.

  Det sendes ut oppsummeringer ved endringer og etter behov.
  Vi gleder oss til ny fasade!
  Styret