Oppslagstavle for Åsengrenda Borettslag

 • Anticimex kommer 13. desember for å legge ut gift, de må ha tilgang til leiligheten din.

  Publisert 23. nov. 2021

  Tid: 08:00 - 16:00, i leilighetene

  Hei,

  Vi har gjort undersøkelser om skjeggkre og sølvkre. De fant forekomster flere steder og det er nødvendig å legge ut gift i alle leiligheter. Derfor trenger de tilgang til leiligheten når de skal legge ut giften. Giften legges som dråper på lister, osv, og er ikke farlig for husdyr eller mennesker.

  Jeg legger ved brev fra Anticimex:

  Anticimex vil utføre to besøk. Ett besøk Mandag 13 desember og ett til ca 6 mnd etter dette. Oppmøte er ca 08.00 og teknikere er ferdig innen kl 16.00.

  Påpeker viktigheten av at alle er hjemme under inspeksjon, eller har gitt fra seg nøkkel til styret/nabo slik at vi får utført bekjempelse. 

  Det er funn av både skjeggkre og sølvkre. Fangst er såpass mye og spredt at man må bekjempe i alle leiligheter for at bekjempelse skal være effektiv.

  Noen leiligheter har sølvkre, noen skjeggkre.

  Doris Bakken

  styret.

Vis alle oppslag